Oost-Vlaamse gerecht dagvaardt dader(s) niet na vierde klacht (<= november 2013) | Joachim De Zutter
Na een vierde klacht in 2013 bij de lokale politie, slaagden politie en gerecht er opnieuw niet in om dader(s) te vervolgen. Bij de klacht werden door de benadeelde partij 22 bladzijden aan bewijsmateriaal gevoegd voor verder onderzoek.
Dit werd per brief gemeld door Annie Pede in opdracht van een procureur des Konings.
Ondanks het feit dat volgens een bron binnen het parket Melina Van Damme werd verhoord, werd ze niet gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen voor het plegen van één of meerdere van de onderstaande feiten:
Bij de correctionele griffie werd een kopie van onder andere het verhoor aangevraagd voor onderzoek.

Melina Van Damme hield zich tijdens een verhoor door Dominique Van Laere op 30 september 2013 van de domme.
Ze ontkende het feit dat ze beledigd had via sms niet, ze bekende het echter ook niet. Ze bewees ook niet dat ze niet had beledigd via sms tijdens de eerste 8 maanden van 2008.
Ze beweerde dat ze nooit had geprobeerd om het slachtoffer van alle bovenvermelde feiten in diskrediet te brengen.