De fictieve e-mails (>= juli 2008 en <= oktober 2008) | Joachim De Zutter
Stijn Bekaert typte in oktober 2008 op een PC in een gebouw (Pacificatielaan 35, Gent) dat Melina Van Damme van een bepaalde persoon een e-mail zou hebben ontvangen die zou hebben verwezen naar iets getiteld "you are a whore" hoewel de beschuldigde nooit zo een e-mail had verzonden. Er bestond geen bewijs dat zo een e-mail ooit via een MTA was gepasseerd. Er bestond ook geen bewijs dat een e-mail account van haar zou zijn gekraakt door de persoon die die e-mail zogezegd zou hebben verzonden. Er werd ook nooit ingebroken in een computersysteem van haar door de man die die e-mail zogezegd zou hebben verzonden.

De manipulatie van het gerechtelijk onderzoek ten voordele van Melina Van Damme door de politie bleek ook uit het feit dat een blad werd toegevoegd aan het dossier waarop stond gedrukt dat een in beslag genomen papier met handgeschreven tekst een voorbereidende tekst van een e-mail zou zijn geweest hoewel er geen enkel bewijs bestond dat die tekst ooit door de rechtmatige eigenaar zou worden verzonden.

De partijdigheid van Stijn Bekaert bleek niet alleen uit het feit dat hij valsheden aan het dossier toevoegde. Het onderzoek door Stijn Bekaert werd niet of nauwelijks à décharge uitgevoerd. Dit bleek uit het feit dat de valsheden in de verklaringen van Melina Van Damme door hem niet formeel werden ontkracht en uit het feit dat hij waarheidsgetrouwe verklaringen ten ontlaste niet aan het dossier toevoegde. Stijn Bekaert bleek gedurende zijn ondervragingen constant onbekwaam om de feiten op te nemen zoals verklaard.

Stijn Bekaert vroeg informatie op over Nicanor Verhille, voor wie sedert oktober 2008 op vrijwillige basis een website werd gemaakt op www.summumplus.be.

De vooringenomenheid van onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys bleek uit het feit dat hij in oktober 2008 beweerde dat een e-mailaccount van Melina Van Damme door een bepaalde persoon zou zijn "gekraakt" en "misbruikt". In werkelijkheid had die persoon haar e-mailaccount nooit gekraakt, laat staan misbruikt. Jean-Claude Claeys vond het blijkbaar niet nodig om zijn beschuldigingen te kunnen bewijzen.

Jean-Claude Claeys wou van Philipe Van Peteghem een deskundigenverslag. In zijn verslag beweerde Philipe Van Peteghem onder andere dat een persoon iets totaal anders zou hebben verklaard dan de persoon in werkelijkheid had verklaard. Philipe Van Peteghem werd een charlatan beschouwd.