De VNC installatie van Melina Van Damme (>31 oktober 2007 en <=6 oktober 2008) | Joachim De Zutter
Omdat Melina Van Damme beweerde dat het computerscherm van een tower PC die zich eerder in een woning met woonadres Denderdreve 144 te Zelzate bevond onbruikbaar was werd een computerscherm (Mirai DML-519N100) overgebracht van de Zandpoortstraat, Gent naar de Kapucijnenham, Gent.

 
De zwarte Ethernet crossover kabel afgebeeld op de bovenstaande foto's werd aan haar in bruikleen gegeven. Toen deze werd teruggevraagd gaf ze een witte kabel terug, deze werd aan haar teruggegeven, waarop ze uiteindelijk de geleende kabel teruggaf. Met de zwarte kabel werd in haar opdracht - terwijl ze erbij was - de laptop aan de tower PC op haar studentenkamer in een LAN met 2 statische IP-adressen aangesloten en VNC en FTP software op beide computersystemen geïnstalleerd. Tijdens de configuratie van de software kreeg ze de toegangspaswoorden voor de TightVNC en FileZilla FTP server te horen. Aan de instellingen van de internet router werd niets gewijzigd door de persoon die ermee de VNC en FTP software had gedownload via een witte Ethernet kabel die door haar via de trap werd aangedragen. Er werd door die persoon niks ingesteld om port forwarding naar minstens één van de bovenvermelde computersystemen mogelijk te maken. Die persoon beschikte niet over een paswoord om de router te configureren. Volgens Melina Van Damme was het niet mogelijk om via wifi met de router te communiceren. De TightVNC software minimaliseerde zich naar een icoon in het systeemvak rechts onderaan het scherm, zodat zichtbaar was wanneer deze software actief was. Achteraf vroeg ze via een telecommunicatiemiddel hulp voor het wijzigen van de netwerkinstellingen zodat een computersysteem niet langer statische IP-adressen zou gebruiken. In een klacht bij de politie verklaarde Melina Van Damme op 6 oktober 2008 letterlijk "verder kan ik jullie ook vertellen dat ik zo'n 3 weken geleden heb ontdekt dat er backdoors (virussen) op mijn computer aanwezig zijn". Van een computer virus of van een backdoor voegde ze bij haar klacht noch een bestandslocatie, noch een naam, noch een bewijs. Blijkbaar kende ze het verschil niet tussen VNC software en een backdoor. De man van wie ze de zwarte kabel afgebeeld op de bovenstaande foto's had mogen lenen maakte geen enkele IP-verbinding met server software op de bovenvermelde laptop noch de bovenvermelde tower PC zonder fysiek in de studentenkamer (Kapucijnenham, Gent) waar ze verbleef aanwezig te zijn. Ze voegde bij haar klacht geen server log van de FTP server software met bewijs dat er ooit een verbinding mee was gemaakt vanaf een IP-adres buiten de privé-adresruimte. Volgens Stijn Bekaert (bekaerts@telenet.be, geboren op 6 september 1984) beweerde Melina Van Damme dat haar e-mailaccount amaryllisken@hotmail.com en amaryllis_84@hotmail.com door een bepaalde persoon was "gehacked" (sic). Dat die persoon ooit een e-mailaccount van haar had gehackt kon echter niet worden bewezen. We hebben ook nog geen enkel bewijs gezien waaruit zou blijken dat tussen 1 januari 2008 om 0u00 en 6 oktober 2008 om 9u59 door die persoon in een woning met woonadres Denderdreve 144 te Zelzate een computersysteem zou zijn gehackt. Dat die persoon de website van het Pentagon zou hebben gehackt daar hebben we ook nog geen enkel bewijs van gezien. Ze verklaarde dat een rector van een bepaalde universiteit een bepaalde persoon tot zich zou hebben geroepen hoewel dat in werkelijkheid nooit was gebeurd. Ze liet in de bovenvermelde klacht opnemen dat een eerdere klacht die ze "eind augustus, begin september" probeerde in te dienen niet door de politie werd opgenomen omdat ze blijkbaar bepaalde zaken had beweerd die ze onvoldoende kon bewijzen.