Norbert Van Damme insinueerde inbraken (sedert <=17 juli 2008 22:25) | Joachim De Zutter
Een man genaamd Norbert (From: Strandkruier <strandkruier@gmail.com>) verzond donderdag 17 juli 2008 22:15:13 +0200 naar 5 internet nieuwsgroepen (be.providers,be.misc,be.burgerrechten,be.comp.security,be.comp.internet) in een bericht getiteld "Hacking" (klik hier voor een kopie) dat een dame uit zijn naaste omgeving "heel sterk vermoedt, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat een ex-vriend regelmatig "inbreekt" op haar pc als zij op het Web gaat." Hij had het over "tersluiks geïnstalleerde spyware op haar pc". Hij verklaarde dat de politie daarover verwittigd zou zijn geweest. Volgens hem was haar internetprovider Skynet. Norbert had een persoonlijke website waar op http://users.skynet.be/fa112974/familie.html Melina Van Damme vermeld stond als zijn nicht. In februari 2015 was die pagina echter verdwenen.

Op vrijdag 18 juli 2008 20:22:37 +0200 verklaarde Norbert:
[...]
"Er zijn nu -en dat is inmiddels uitgezocht- een aantal mensen die dingen te weten gekomen zijn over deze dame, die heel persoonlijk waren en zich enkel op haar pc bevonden, zoals gegevens uit haar dagboek."
[...]
"en hij heeft zelfs nooit echt zelf op haar pc gewerkt"
[...]

Op dinsdag 22 juli 2008 22:47:57 +0200 verklaarde Norbert:
[...]
"We kunnen rustig stellen dat zijn acties voortvloeien uit een mislukte liefdesaffaire, maar daarom zijn ze er niet minder onverkwikkelijk om. Familie en vrienden van haar zijn nu dingen over de dame te weten gekomen (rechtstreeks via e-mail) die nooit hadden kunnen uitlekken zonder in te breken op haar pc. Wat zij U zou kunnen vertellen is zeer, zeer griezelig."
[...]

Zowel van een "besmette e-mail", als de "spyware", alsook de e-mail waardoor iets zou zijn uitgelekt die voor 23 juli 2008 zogezegd door familie van haar zou zijn ontvangen ontbreekt nog steeds elk bewijs. Wat familie en vrienden zogezegd te weten waren gekomen dat nooit had kunnen uitlekken zonder in te breken op haar pc dat weten we nog steeds niet. Vanaf welk IP-adres of op welke datum dat minstens 1 van de bovenvermelde inbraken zogezegd zou zijn gepleegd hebben we nog nergens kunnen vernemen. We hebben ook nog geen enkele naam kunnen vernemen van een persoon die zogezegd persoonlijke dingen zou zijn te weten gekomen uit het wellicht fictieve dagboek waar Norbert naar verwees.

Toen een persoon voor de bovenvermelde feiten bij wijkagent Marc Lippens een klacht wegens laster en eerroof wou indienen, wou hij de klacht niet onmiddelijk opnemen en liet hij de persoon terugkeren. De dag erna beweerde Marc Lippens dat Norbert Van Damme zich schuldig zou hebben gemaakt aan lasterlijke aantijgingen. Er diende een bijkomende verklaring te worden afgelegd om de feiten te herkwalificeren naar laster en eerroof.

Norbert Van Damme liet zich via het internet geregeld opmerken door zijn vulgaire taalgebruik en onbeschoftheid (onder andere in de nieuwsgroep nl.religie).